top of page

Tietosuojaseloste / Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Inkeri Laavola

Y-tunnus: 1735638-8

Osoite: Suonionkatu 4 B 29

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

Puhelinnumero: 0503596997

Sähköpostiosoite: inkeri.laavola@gmail.com

2. Rekisterin nimi
asiakasrekisteri

 

3. Rekisteriasiat

inkeri.laavola@gmail.com

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään osana asiakasrekisteriä asiakassuhteiden hoitamiseen, muutoksista ja tilaisuuksista tiedottamiseen sekä muista palveluista viestimiseen japalveluiden mainontaan ja/tai suoramarkkinointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
• Nimi
• Osoite
• Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero
• Sähköpostiosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
-tilaisuuksiin ilmoittautumiset ja osallistumiset
-Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta
-Yleisesti saatavilla olevat tiedot, kuten julkaisut (yritys- ja puhelinluettelot), julkiset rekisterit (kaupparekisteri), markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja), tiedotusvälineet (sanoma- ja aikakauslehdet), muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisena. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tietotekniikkakumppanin palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisille niin edellytettäessä.

10. Evästeet
Palvelussa käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle.
Palveluntarjoajalla on oikeus seurata Käyttäjän internetkäyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia.
Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista.
Palveluntarjoaja voi hyödyntää Käyttäjän antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa.
Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Käyttäjän itsestään antamia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa.

bottom of page