top of page

PALVELUT

Musiikkiterapia
Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa hyödynnetään musiikkia erilaisten fyysisten, psyykkisten ja vuorovaikutuksellisten hankaluuksien käsittelyssä.
Sitä käytetään muun muassa motoristen valmiuksien, sosiaalisten taitojen ja itseilmaisun kehittämiseen, erilaisten neurologisten ja psyykkisten häiriöiden kuntouttamiseen sekä aistitoimintojen jäsentämiseen ja minäkuvan rakentamiseen. Musiikkiterapia on aina tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista toimintaa, joka soveltuu monimuotoisesti eri ikä- ja kohderyhmille. Terapiaa toteuttaa ammattitaitoinen, laaja-alaisen SUMUKE-hyväksytyn musiikkiterapiatutkinnon suorittanut musiikkiterapeutti.

Vibroakustinen hoito
Matalataajuisen äänivärähtelyhoidon neurologisia ja fysioakustisia vaikutuksia hyödynnetään paitsi erilaisissa terapiatilanteissa (erityisesti musiikkiterapia) myös esimerkiksi rentoutta edistävänä apukeinona.
Matalataajuisella äänellä tarkoitetaan ääntä, joka värähtelee 20–100 Hz:n taajuudella. Matalataajuiset ääniaallot, joiden käyttöön vibroakustinen hoito perustuu, aiheuttavat ns. äänihierontaa, jolla on hyvää tekevä ja syvärentouttava vaikutus. Vibroakustinen hoito muokataan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Terapeuttiset musiikkiryhmät
Terapeuttisen musiikkiryhmän toiminnan keskiössä on pääasiassa soittaminen, mutta myös musiikin kuuntelu ja keskustelu. Toiminnan fokus on pedagogisessa vuorovaikutteisessa tekemisessä, mutta toiminta sisältää myös asiakasryhmän kuntoutukselle merkityksellisiä terapeuttisia aspekteja. Safe and Sound pitää tärkeänä musiikkitoiminnan toteuttamista ja kehittämistä sellaisten kohderyhmien kanssa, joilla musiikkitoimintaan ja musiikin oppimiseen liittyvät mahdollisuudet ovat rajalliset tai niitä ei ole.

bottom of page