top of page

INKERI LAAVOLA

Inkeri_Laavola.png

Inkeri Laavola, Musiikkiterapeutti
Miellän terapiatoiminnan ihmisen ennakkoluulottomana kohtaamisena ja yksilöllisenä prosessina, jonka tavoitteena on positiivinen muutos. Pyrkimyksenäni on lisätä yksilön tai ryhmän toiminnanmahdollisuuksia sekä parantaa ihmisen elämänlaatua kunnioittaen asiakkaan toiveita ja tarpeita.

Kuvailisin lähestymistapaani terapiatyössä integratiiviseksi ja työskentelyotettani melko aktiiviseksi. Suhtautumiseni asiakastyöhön on lämmin, avoin ja utelias. Pidän keskeisenä itsehavainnoinnin, oivallusten ja ymmärryksen kehittymistä yhteisen prosessin aikana. Musiikkia hyödynnän asiakaskohtaisesti helposti lähestyttävänä apuvälineenä terapiaprosessissa.


Olen Suomen musiikkiterapiayhdistyksen jäsen sekä HUSin ja Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja.

bottom of page